phân tích kỹ thuật EURCHF

Phân tích kỹ thuật cặp EURCHF

Dựa trên phân tích kỹ thuật cặp EURCHF, cặp tiền tệ này đã thể hiện xu hướng giảm mạnh, bắt đầu từ mức cao nhất là 1,003 và giảm xuống mức thấp nhất là 0,9717. Tuy nhiên, cặp tiền này đã tìm thấy sự hỗ trợ từ những người mua ở mức này và kể từ đó đã liên tục tăng lên. Trên thực tế, cặp tiền này đã thử nghiệm mức 0,9975 hai lần và mặc dù đã điều chỉnh xuống trong thời gian ngắn về mức 0,9866, nhưng sau đó nó đã quay trở lại mức 0,9975.

Khi nhìn vào biểu đồ chuyển động này, chúng ta có thể thấy một mô hình kỹ thuật rõ ràng đang hình thành – một cái cốc. Mô hình này có tỷ lệ thắng tốt là 70%, điều này rất đáng khích lệ đối với các nhà giao dịch. Do đó, có khả năng giá sẽ vượt qua mức 0,9975 và tiếp tục hướng tới mức cao 1,003.

Tóm lại, dựa trên phân tích kỹ thuật này, cặp tiền EURCHF H4 đang thể hiện xu hướng tăng, với tiềm năng tăng thêm trong tương lai gần. Các nhà giao dịch có thể cân nhắc tận dụng xu hướng này bằng cách vào mở một vị trí mua cặp tiền này (đánh lên).

Bài phần tích kỹ thuật AUDUSD đăng vào ngày 27.03.2023 đã mang lại lợi nhuận 87 điểm pip.

Theo dõi chúng tôi trên telegram 

By admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *